Sasha 2013 Liveset @ Shelborne Hotel Viva Warrios Pool Party (Miami, Usa) – 22-03-2013